Musée Islandique

Bjarni Jonsson: Olöf Nordal

In 1856 an expedition led by Jérôme Napoléon, crown prince of France, arrived in this country. The explorers‘ aim was to document and research life in the far North. Samples and data were collected on natural resources and climate, lifeways and culture. One element of the data collection was a study of the native population, and plaster casts of selected Icelanders were made during the voyage for anthropological purposes. After the prince’s excursion was concluded, the fruits of the journey were put on display in the Palais Royale in Paris under the title Musée Islandique. The plaster images are preserved in storage by the Musée de l’Homme, Paris and El Museo Canario, Las Palmas.

Árið 1856 kom hingað til lands landkönnunarleiðangur undir forystu Jérômes Napoleon krónprins Frakka. Markmið ferðarinnar var að skrá og rannsaka líf á norðurslóðum. Safnað var sýnum og upplýsingum um landkosti og náttúrufar, lifnaðarhætti og menningu. Hluti af gagnaöfluninni fól í sér kynþáttarannsóknir á innfæddum og voru í ferðinni gerðar gifsafsteypur af völdum Íslendingum í mannfræðilegum tilgangi.  Að loknum leiðangri prinsins var afrakstur ferðarinnar sýndur í Palais Royale í París undir yfirskriftinni Musée Islandique. Gifsmyndirnar eru varðveittar í geymslum Musée de l’Homme, París og í El Museo Canario, Las Palmas.

Fowl Bank

Iceland Specimen Collection – Snipes
Fuglaþúfur – Hrossagaukar, 2009.
Photo. 230 x 90cm

Fowl banks are tufts that are often formed on the highest points in the landscape, where birds often sit down to get a good view.
In the effort, when a bird takes off again, it shits a bit of shit. When birds have shat on the same spot for generation after generation, for centuries and millennia, a pile of guano, full of nutritious soil, slowly builds up and forms a grown mound.
Thus, nature forms sculptures in the landscape at the pace of eternity.

Fuglaþúfur eru þúfur sem myndast á hæstu punktum í landslaginu þar sem fuglar setjast gjarnan til að sjá vítt yfir. Í átakinu þegar fuglinn tekur aftur á loft dritar hann svolitlu driti. Þegar fulgar hafa dritað á sama blettinn kynslóð eftir kynslóð, í árhundruði og árþúsundir þá hleðst smátt og smátt upp haugur af næringarríkum jarðvegi og það myndast gróin þúfa.
Þannig mótar náttúrunnar skúlptúra í landslagið á hraða eilífðarinnar.


Leader Sheep

Iceland Specimen Collection – Strútur and Prinsessa Photo. 2015/2019
Iceland Specimen Collection – Strútur from Grafarbakki and Prinsessa from Hauksholt. Photo. 2015/2019

Leadersheep is an Icelandic sheep race which possesses intelligence unknown in any other sheep in the world. The legendary explanation to its origin can be traced to a single ram deriving from the hidden people, which got mixed with normal ewe, sometime in the far past.
Leadersheep’s nature is to lead the herd and it has a supernatural ability to foresee weather anomaly, which was invaluable in the pasture farming in the harsh Icelandic winters. It’s ability to pilot the sheep flock through stormy weather, darkness, and snowy blizzard, to the safety of the home, saved lives.
Today the leadersheep stock only counts about 1400 sheep.

Uppruna forystufés má rekja til þingeysks hulduhrúts sem blandaðist venjulegu sauðfé í öndverðu. Féð býr yfir eiginleikum og gáfum sem eru óþekktar í nokkru öðru sauðfjárkyni í víðri veröld.
Eðli forystufés er að leiða fjárhópinn eins og nafnið bendir til. Það sér fyrir um veður og er ratvísi þess óbrigðul, eiginleikar sem voru ómetanlegir við vetrarbeit á árum áður.
Geta forystufés til að leiða hjörð sína í gegnum hríðarstorm og myrkur í öruggt skjól bjargaði lífum manna og dýra.
Í dag er forystufjárstofninn um 1400 dýr.

Experiment on Turf

Earth Globe / Jarðarkúla

An Experiment on Turf is an ongoing art research project in which the old building material “myrartorf” is examined from the perspective of visual art. The material as such has diverse connotations to different fields of study like geology, ecology and cultural studies. The project examines how contemporaries understand the material turf differently from past generations. It is an attempt to give turf a new meaning and form within contemporary visual art. 

A sculpture installation was made in the basement of the house named Raðagerði in Seltjarnarnes. The sculptures are all abstract forms, freed from any association with functionality or history and true to the turf’s nature as a material for art making. 

The work was made with the assistance of students in the Art and Design Department of the Iceland University of the Arts. They assisted in cutting and collecting the turf from the swamp and were involved in the transport, drying and finally then cutting the material into shape. The project was a part of the exhibition Earth Homing: Reinventing Turf Houses in Seltjarnarnes, Iceland, August – September, 2018. Curator: Annabelle von Girsewald.

Tilraun um torf er tilraunaverkefni þar sem hið ævagamla byggingarefni mýrartorf er skoðað út frá forsendum myndlistar. Efnið sem slíkt hefur víða skírskotun, meðal annars í jarðfræði, vistfræði og menningarsögu. Skoðað er hvernig samtíminn skynjar efnið á annan hátt en gengnar kynslóðir og reynt er að gefa torfinu nýja merkingu og form innan samtímamyndlistar.

Tilraun um torf var skúlptúr innsetning sem var unnin í og sett upp í kjallara hússins Ráðagerði á Seltjarnarnesi. Form myndverkanna stjórnast af því að vinna með torfið sem efni til höggmyndagerðar. Formin eru óhlutbundin til að frelsa efnið frá tengingu við notagildi og tengsl við söguna

Verkið var unnið með hjálp nemenda í myndlistar- og vöruhönnunardeild LHÍ sem tóku þátt í að skera torf úr mýri, flytja, þurrka og loks skera í form. Verkefnið var liður í samsýningunni Earth Homing: Reinventing Turf Houses sem stóð yfir á Seltjarnarnesi ágúst – september, 2018. Sýningarstjóri var Annabelle von Girswald.