Lusus naturae

Three synchronized video projections with multi channeled music and live performance.
Hafnarborg Centre of Culture and Art. 2014

Ólöf Nordal
Gunnar Karlsson
Þuríður Jónsdóttir

Different art disciplines come together in the installation Lusus naturae, creating a flowing experience of a fascinating world of sound and image. Music and images combine in a 3D animation projected onto screens with the accompaniment of a live music performance. The work is collaboration between the visual artists Ólöf Nordal and Gunnar Karlsson and the composer Þuríður Jónsdóttir.

Das Experiment Island

In the second half of the 20th century, extensive anthropological studies of Icelanders’ body build were conducted. The research was supervised by anthropologist Dr. Jens Ó. P. Pálsson. Left behind is an enormous quantity of data describing tens of thousands of Icelanders. The database he assembled contains measurements of height, torso girth, limbs, head, face, weight, and fattiness of the skin. Investigation and classification of the shapes of the face, nose, forehead, cranium, head, chin, and ears was also conducted; hair and eye color determined; fingerprints and palm lines recorded; and blood groups and other inherited characteristics analyzed, including sense of taste, left-handedness, and color-blindness. Hair samples were collected and photographs taken of the study subjects, and their family lineage, profession, and place of residence noted. Das Experiment Island was the title of one of a number of lectures that Jens gave about the Icelandic ethnic group abroad. The database is now preserved by the University of Iceland.

Á síðari hluta 20. aldar voru stundaðar viðamiklar mannfræðirannsóknir á líkamsgerð Íslendinga. Mælingarnar voru gerðar að frumkvæði mannfræðingsins dr. Jens Ó.P. Pálssonar. Fyrir vikið er til safn rannsóknargagna um tugþúsundir Íslendinga. Í sýna- og gagnasafninu má finna mælingar á líkamshæð, bol, útlimum, höfði, andliti, þyngd og húðfitu. Einnig var athugað og flokkað sköpulag andlits, nefs, ennis, hnakka, höfuðs, höku og eyrna; ákvarðaður hára- og augnalitur, tekin fingraför og lófalínur; blóðflokkar greindir og fleiri erfðaeinkenni könnuð, t.d. bragðhæfni, örvhendi, litaskyn o.fl. Hársýnum var safnað og ljósmyndir teknar af þeim sem rannsakaðir voru. Einnig voru skráðar ættir, stétt og búseta fólks. Das Experiment Island er heiti á einum af fjölmörgum fyrirlestrum sem Jens hélt um íslenska kynstofninn erlendis. Gagnasafnið er nú í vörslu Háskóla Íslands.

More on Das Experiment Island see:

Olöf Nordal Musée Islandique Catalogue

Musée Islandique

Bjarni Jonsson: Olöf Nordal

In 1856 an expedition led by Jérôme Napoléon, crown prince of France, arrived in this country. The explorers‘ aim was to document and research life in the far North. Samples and data were collected on natural resources and climate, lifeways and culture. One element of the data collection was a study of the native population, and plaster casts of selected Icelanders were made during the voyage for anthropological purposes. After the prince’s excursion was concluded, the fruits of the journey were put on display in the Palais Royale in Paris under the title Musée Islandique. The plaster images are preserved in storage by the Musée de l’Homme, Paris and El Museo Canario, Las Palmas.

Árið 1856 kom hingað til lands landkönnunarleiðangur undir forystu Jérômes Napoleon krónprins Frakka. Markmið ferðarinnar var að skrá og rannsaka líf á norðurslóðum. Safnað var sýnum og upplýsingum um landkosti og náttúrufar, lifnaðarhætti og menningu. Hluti af gagnaöfluninni fól í sér kynþáttarannsóknir á innfæddum og voru í ferðinni gerðar gifsafsteypur af völdum Íslendingum í mannfræðilegum tilgangi.  Að loknum leiðangri prinsins var afrakstur ferðarinnar sýndur í Palais Royale í París undir yfirskriftinni Musée Islandique. Gifsmyndirnar eru varðveittar í geymslum Musée de l’Homme, París og í El Museo Canario, Las Palmas.

Fowl Bank

Iceland Specimen Collection – Snipes/
Fuglaþúfur – Hrossagaukar
Photo. 230 x 90cm

Fowl banks are tufts that are often formed on the highest points in the landscape, where birds often sit down to get a good view.
In the effort, when a bird takes off again, it shits a bit of shit. When birds have shat on the same spot for generation after generation, for centuries and millennia, a pile of guano, full of nutritious soil, slowly builds up and forms a grown mound.
Thus, nature forms sculptures in the landscape at the pace of eternity.

Fuglaþúfur eru þúfur sem myndast á hæstu punktum í landslaginu þar sem fuglar setjast gjarnan til að sjá vítt yfir. Í átakinu þegar fuglinn tekur aftur á loft dritar hann svolitlu driti. Þegar fulgar hafa dritað á sama blettinn kynslóð eftir kynslóð, í árhundruði og árþúsundir þá hleðst smátt og smátt upp haugur af næringarríkum jarðvegi og það myndast gróin þúfa.
Þannig mótar náttúrunnar skúlptúra í landslagið á hraða eilífðarinnar.


Leader Sheep

Iceland Specimen Collection – Strútur and Prinsessa Photo. 2015/2019
Iceland Specimen Collection – Strútur from Grafarbakki and Prinsessa from Hauksholt. Photo. 2015/2019

Leadersheep is an Icelandic sheep race which possesses intelligence unknown in any other sheep in the world. The legendary explanation to its origin can be traced to a single ram deriving from the hidden people, which got mixed with normal ewe, sometime in the far past.
Leadersheep’s nature is to lead the herd and it has a supernatural ability to foresee weather anomaly, which was invaluable in the pasture farming in the harsh Icelandic winters. It’s ability to pilot the sheep flock through stormy weather, darkness, and snowy blizzard, to the safety of the home, saved lives.
Today the leadersheep stock only counts about 1400 sheep.

Uppruna forystufés má rekja til þingeysks hulduhrúts sem blandaðist venjulegu sauðfé í öndverðu. Féð býr yfir eiginleikum og gáfum sem eru óþekktar í nokkru öðru sauðfjárkyni í víðri veröld.
Eðli forystufés er að leiða fjárhópinn eins og nafnið bendir til. Það sér fyrir um veður og er ratvísi þess óbrigðul, eiginleikar sem voru ómetanlegir við vetrarbeit á árum áður.
Geta forystufés til að leiða hjörð sína í gegnum hríðarstorm og myrkur í öruggt skjól bjargaði lífum manna og dýra.
Í dag er forystufjárstofninn um 1400 dýr.

Experiment on Turf

Earth Globe / Jarðarkúla

An Experiment on Turf is an ongoing art research project in which the old building material “myrartorf” is examined from the perspective of visual art. The material as such has diverse connotations to different fields of study like geology, ecology and cultural studies. The project examines how contemporaries understand the material turf differently from past generations. It is an attempt to give turf a new meaning and form within contemporary visual art. 

A sculpture installation was made in the basement of the house named Raðagerði in Seltjarnarnes. The sculptures are all abstract forms, freed from any association with functionality or history and true to the turf’s nature as a material for art making. 

The work was made with the assistance of students in the Art and Design Department of the Iceland University of the Arts. They assisted in cutting and collecting the turf from the swamp and were involved in the transport, drying and finally then cutting the material into shape. The project was a part of the exhibition Earth Homing: Reinventing Turf Houses in Seltjarnarnes, Iceland, August – September, 2018. Curator: Annabelle von Girsewald.

Tilraun um torf er tilraunaverkefni þar sem hið ævagamla byggingarefni mýrartorf er skoðað út frá forsendum myndlistar. Efnið sem slíkt hefur víða skírskotun, meðal annars í jarðfræði, vistfræði og menningarsögu. Skoðað er hvernig samtíminn skynjar efnið á annan hátt en gengnar kynslóðir og reynt er að gefa torfinu nýja merkingu og form innan samtímamyndlistar.

Tilraun um torf var skúlptúr innsetning sem var unnin í og sett upp í kjallara hússins Ráðagerði á Seltjarnarnesi. Form myndverkanna stjórnast af því að vinna með torfið sem efni til höggmyndagerðar. Formin eru óhlutbundin til að frelsa efnið frá tengingu við notagildi og tengsl við söguna

Verkið var unnið með hjálp nemenda í myndlistar- og vöruhönnunardeild LHÍ sem tóku þátt í að skera torf úr mýri, flytja, þurrka og loks skera í form. Verkefnið var liður í samsýningunni Earth Homing: Reinventing Turf Houses sem stóð yfir á Seltjarnarnesi ágúst – september, 2018. Sýningarstjóri var Annabelle von Girswald.